De meerwaarde van maatwerk

De vraag van klanten oplossen is één ding.

Maar begrijpen wat hun achterliggende beweegredenen zijn voor de vraag formuleert regelmatig onverwachte oplossingen.

EnergyKing analyseert de vraag en het proces en ontwikkelt dat wat nodig is om tot de best passende oplossing te komen.

Optimising existing systems

It does not matter if your question involves 30 year old engines with a missing part, renewable energy solutions, logistic flow of your organisation or coding barcodescanners of global operating repair centers.

EnergyKing will get results and mediates between producer, supplier and owner to optimise processes and installations.

Of het nu om een zonneboiler, zonnestroom of waterzuiveringsinstallatie gaat, een 30 jaar oude motor, de logistieke doorstroming van een organisatie of het schrijven van code voor barcodescanners in globaal opererende reparatiecentra.

EnergyKing haalt het maximale naar boven en bemiddeld tussen producent, leverancier en eigenaar om de installatie of het proces te optimaliseren.

Product development

To improve and optimise installations and processes there might be need for specific parts, products or tools. EnergyKing deliveres.

Bij het optimaliseren van processen of installaties dienen soms specifieke onderdelen, producten of gereedschappen ontwikkeld te worden.

De afweging of het een prototype, kleine of grote schaal product wordt is zeer belangrijk om een optimale prijs/prestatie verhouding te garanderen

Knowledge leads to better results

Solving the question of the client is the most common approach.

But understanding the reason for these questions leads, on a regular basis, to unsuspected solutions.

EnergyKing analyses not only the question but also the process to come to the best possible solution for the client.